Scratch i barnehagen - koding for barn

Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet det digitale kode-samarbeidet som ble gjennomført via eTwinning.

Oppsummeringen er publisert
Følg lenkene. Her er prosessen beskrevet i sin helhet, med kodetips.

Skjermklipp hentet fra Scratch.mit.edu, developed by
the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab.

Etiketter: , , ,