"Hvorfor har vi blå striper på armen?"

Boka om temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn, som jeg har skrevet, er snart i salg. 

Blir spennende å se det ferdige resultatet i bokform!

Boka består av 3 deler:
  • TEORI - om tema- og prosjektarbeid, barnemedvirkning, dokumentasjon m.m.
  • PRAKSIS - flere konkrete eksempler på temaperioder og prosjektarbeid for alle aldersgrupper i barnehagen, 0-6 åringer
  • METODER/VERKTØY - konkrete tips og bakgrunnsinformasjon 

Eksemplene som presenteres i boka er hentet fra temaperioder og prosjektarbeid i Kleppe friluftsbarnehage som barna og personalet har arbeidet med over lengre tid (2-3 måneder). Personalet erfarer at dette gir barna anledning til og tid til å gå i dybden, og gjør det lettere å kunne tilby barna et stort mangfold av forskjellige aktiviteter innenfor temaet.

Digitale verktøy har en naturlig plass i de fleste temaperioder og prosjektarbeid, bl.a. i dokumentasjonsfasen. Boka inneholder derfor også flere konkrete tips og ideer knyttet til kreativ og skapende bruk av digitale verktøy.

Boka gis ut på Info Vest Forlag

Etiketter: , , , ,