"Del gleder - digital kompetanse i barnehagen"

Ny utgave - og nye farger på bokas framside
2. utgave av boka kommer i løpet av våren 2015.

Boka handler om hvordan barnehagen kan utvikle barnas og personalets kompetanse, og vektlegger digitale verktøy som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og det som barna og personalet skaper sammen, er i fokus. Den handler også om de etiske sidene vedrørende bruk av digitale verktøy.

Dette er en praktisk bok med et rikt bibliotek av aktiviteter fra fotografering, egen produksjon av spill og bøker, animasjonsfilm og digital fortelling. Boka har et stort fokus på barns mestring. Den handler også om temaarbeid og gir tips i forhold til arbeid med fagområdene, særlig i forhold til Kommunikasjon, språk og tekst, Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk. Boka er illustrert med eksempler som viser hvordan man i praksis kan jobbe med IKT og barnehagebarn, men den er også aktuell for småskolen.

2. utgaven er oppdatert for å holde tritt med utviklingen på feltet, og nettbrettet som et skapende og kreativt verktøy er tatt med.

(Teksten er hentet fra GAN Aschehougs barnehagekatalog for våren 2015.


S. 21 i Barnehagekatalogen vår 2015 - GAN Aschehoug

Etiketter: , , , ,