Fra inspirasjon til uttrykk - gjennom animasjon

Bilde fra animasjonsfilmen
"Rockestjernekonsert med
Rockevennegjengen",
Kleppe friluftsbarnehage
Har nettopp hatt ei spennende og lærerik uke som timelærer på UiS, der jeg underviste i animasjon for barnehagelærerstudenter. Undervisningen var en del av ei prosjektuke med fokus på lek og animasjon, sammen med Margrethe Jernes og Yngve Rosell.

Digital kompetanse i barnehagen handler om å koble sammen pedagogikk, teknologi og ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger
(Superetterforskerne, s. 5)

Barnehageansatte trenger både en pedagogisk, digital og faglig kompetanse (jf TPACK) for å kunne utnytte hele potensialet ved bruk av IKT som verktøy i skapende aktiviteter sammen med barn i barnehagen. Studentene fikk selv utforske og erfare noen av teknologiens uendelige bruksområder i animasjonsprosjektet, slik at de selv kan gjøre seg noen tanker og erfaringer om hvordan ulik teknologi fungere som pedagogisk verktøy, og hvilken teknologi som fungerer best til hva.

Studentene jobbet i grupper med 3-5 studenter i hver. Det ble 23 helt unike filmer, laget på svært mange forskjellige måter:

Noen grupper brukte nettbrett (iPad) og appene iStopMotion, StopMotion, iCanAnimate og iMovie. Andre grupper brukte ulike kamera og datamaskin (PC og MovieMaker, og MAC og iMovie). En animasjonsfilm kan lages svært enkelt, eller svært avansert, avhengig av tid, interesse og utstyr. Min erfaring er at det er lettest å lage animasjonsfilm på iPad, men at en har mange flere muligheter (særlig mht redigering og kameravinkler) når en bruker kamera og datamaskin.

Kjekt å se studentenes lekenhet, glede og mestring gjennom animasjonsfilmene de laget! Viktig at ansatte i barnehagen bruker sin egen lekenhet, byr på seg selv, og har det gøy sammen med barna. De voksnes engasjement og motivasjon er svært (positivt) smittsomt på barna – «alt» er mulig! Digitale verktøy gjør det lett å leke, og utfordre seg selv på litt nye måter.

Prosjektuka ble avsluttet med filmpremiere nå i dag. Noen av studentene har valgt å publisere filmene sine på YouTube, se bl.a. "Prosjekt animasjon", "Pernille Bob", "5 små apekatter" og "Super Sara"

Noen kommentarer fra studentene:
Me hadde det veldig gøy! Det var jo ganske lett. Kjekt og utfordrende, tok en del tid. Veldig gøy!
Av utfordringer var det en ting som gikk igjen fra flere grupper, og det var at det var vanskelig å holde nettbrettet / kameraet stødig og i ro da de tok bildene, fordi de ikke hadde stativ, animasjonsboks el.l. å feste det i. Dette er særlig viktig å være obs på når en animerer med barn! 

Etiketter: , , , , , , , , ,