Små barn og tegning på interaktiv tavle

Det er spennende å ta på strekene
på den interaktive tavla! Flere av
barna synes det er svært rart at det
ikke er mulig å ta strekene vekk...
De yngste barna i barnehagen har utforsket tegnemulighetene på den interaktive tavla den siste måneden. Flere av gruppene i barnehagen har publisert bilder fra denne aktiviteten på barnehagens nettside, se Marihøna og Humla.

Barna viser stor glede over denne aktiviteten, og er svært fascinert over strekene og fargene som de plutselig er en del av. Noen er også ganske forundret over at streken som de ser på hånda si, plutselig ikke lenger er der når de tar hånda vekk fra tavla, men når de på ny legger hånda på tavla, så er streken der igjen! Og hele tida er en av de voksne rett ved siden av og setter ord på og samtaler med barna om hva som skjer og hjelper de.

Etterpå skrives tegningene ut, og barna får "holde" på tegningen sin. De venter i stor spenning på at skriveren skal skrive den ut!

For de minste barna, er tegning på ei interaktiv tavle et godt supplement til tegning på ark. Ei interaktiv tavle er som et kjempe stort ark, og de får bruke hele kroppen sin når de tegner. Fargene er klare og fine, det er lett for barna å bytte farger, og det er lett å fylle en form med en farge.

Etiketter: , ,