Er du nysgjerrig på IKT og digitale verktøy i barnehagen?

Klikk her for mer
informasjon om boka.
...men er usikker på hvordan du kan ta det i bruk sammen med barna i barnehagen?

Personalet trenger kunnskap om pedagogisk bruk av teknologien - slik at bruken kan integreres i barnehagens hverdagsliv, på lik linje med andre aktiviteter i barnehagen. Det handler om å gi barna et mangfold av mange ulike aktiviteter, både digitale og ikke-digitale. Den digitale bruken må, på samme måte som alle andre aktiviteter i barnehagen, settes inn i en pedagogisk sammenheng, og knyttes til rammeplanen. Dette krever at personalet har kunnskap og en reflektert og bevisst holdning til bruk av verktøyene.

I følge Barnehagemonitor er barna nysgjerrige og interesserte i de digitale verktøyene, og de etterlyser mer digital lek.
«Den viktigste begrunnelsen for å bruke digitale verktøy i barnehagen at barna er interessert og nysgjerrige på de digitale verktøyene» (Barnehagemonitor 2013, s. 99).

La barna få delta i å skape animasjonsfilmer, lage stopmotionfilmer med seg selv som skuespillere og lære filmtriks, lage egenkomponert musikk på nettbrettet, fotografere og omskape bildene til digital kunst, programmere, skape og være kreativ!

Ønsker dere kurs? Ta gjerne kontakt! (Se mer om aktuelle kurs her.)

Etiketter: , ,