Barnehagebarn og digital kompetanse?

Både ja og nei, mener jeg. Det kommer helt an på hva som legges i begrepet "digital kompetanse".

Det kommer også an på personalets kunnskap og kompetanse. Personalet må ha kunnskap om når det passer å bruke digitale verktøy og teknologi, og når det ikke passer. Digital kompetanse i barnehagen handler like mye om å velge bort det digitale, til fordel for helt andre ting - tur i skogen, lek i naturen, samtale med gode venner m.m.

Digital kompetanse handler om å vite hva vi kan gjøre med verktøyene - f.eks. å gi barna erfaring med å bruke verktøyene på en skapende og kreativ måte, og erfaring som produsenter. La barna delta i å skape animasjonsfilmer, lage stopmotionfilmer med seg selv som skuespillere og lære filmtriks, lage egenkomponert musikk på nettbrettet, fotografere og omskape bildene til digital kunst, programmere, skape og være kreativ - det finnes så uendelig mange muligheter til å gi barna erfaring som skapende og kreative med digitale verktøy! (I motsetning til å være konsumenter.)

Det handler om at personalet må være reflekterte og bevisste i forhold til alle aktivitetene som tilbys barna i barnehagen - og det handler om å tilby barna et mangfold av mange ulike aktiviteter.

Etiketter: ,