Oppsummering etter seminaret Mitt eller ditt?

Her er Lurifaks, som sammen
med Emma undrer seg over
og utforsker mye spennende
Jeg deltok nylig på på IKT-senterets seminar Mitt eller ditt? - både som deltaker og som foredragsholder. I tillegg til meg, presenterte ansatte fra Linjen barnehage og Fjellund barnehage sine erfaringer. Spennende å høre erfaringer fra andre barnehager - mange konkrete tips og ideer!

Selv snakket jeg om kreativ bruk av bilder og lyd, med barns medvirkning i fokus. Jeg snakket om hvordan barna og personalet sammen kan skape nye produkt av bildene som tas i barnehagen, og hvordan personalet og barna sammen kan formidle og dokumentere barnehagehverdagen på nye måter. Jeg er opptatt av at digitale verktøy skal være en naturlig del av barnehagehverdagen, og at barna skal få oppleve variasjon, mangfold og mestring.

Se eksempler her på bloggen, stikkordet Barn fotograferer og innlegget Kunstverk av barnas bilder.

Her er lenke til filmene jeg viste: Pulverheksa, En tulipan, På leit etter småkryp og Ekorn og lekekassen

Jeg snakket også om hva som er lurt og hva som er lov å gjøre på internett - om å la barna delta på internett sammen med de voksne innenfor trygge rammer. Her viste jeg blant annet til Superetterforskerne, og brosjyrene "Informasjonssikkerhet i barnehagen" og "I beste mening...". Jeg er opptatt av at vi har et lovverk vi må forhold oss til, og synes følgende sitat fra Datatilsynet er dekkende: "Et spørsmål er hva som faktisk er lov eller ikke å publisere, men fordi om det er lov - er det nødvendigvis lurt eller etisk riktig?"  Her finner dere tillatelsesskjemaet som jeg henviste til, følg lenka.

Jeg var også innom flere etiske problemstillinger, blant annet: Hvem "eier" bildene som tas? Hvem bestemmer over bildene? Og barns rettigheter. Mer om dette på MinStemme.no - se også innlegget Min Stemme.

Til slutt vil jeg også tipse om nettsidene DelRett.no og www.clara.no om opphavsrett - mye nyttig og konkret informasjon om et viktig og aktuelt tema.

Etiketter: , , , , ,