Kunnskapsministeren på Forskerfrøkonferansen

Jeg var så heldig å få delta på Forskerfrøkonferansen i Oslo 3. - 4. februar. Den ble åpnet av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Han brukte ordene undring og nysgjerrighet mange ganger i innlegget sitt. Han la vekt på at samfunnet trenger mennesker som lurer på noe og som forsker på det de lurer på. Dette er i følge han viktig både på et overordna samfunnsnivå, men også fordi undringen og kunnskapen har egenverdi. Han poengterte viktigheten av at personalet tar dette alvorlig, og lager til spennende prosjekter rundt dette sammen med barna. Han la også stor vekt på å la barna stille spørsmål, og la de få være med og finne svarene.

I forhold til Rammeplanen, så la kunnskapsministeren vekt på dette:

I forhold til teknikk og digitale verktøy, trakk han fram det at teknikkens verden har en naturlig plass i en barnehage som legger tilrette for at barna skal spørre og være nysgjerrige, og at mye av barnas undring er knyttet til naturfag og realfag. Han sa videre at personalet må ta tak i det barna er opptatt av, og ta utgangspunkt i barnas interesser og spørsmål, samtidig som de må være tydelige og nysgjerrige.

Han avsluttet med å si at det store barnehageløftet videre framover dreier seg om kvalitet, og at det dermed må investeres i barnehagepersonalets kompetanse og utdanning. Det blir spennende å følge med på hva som skjer videre framover innen sektoren... 

Jeg har ihvertfall fått mange nye tanker etter en spennende og innholdsrik Forskerfrøkonferanse! Se neste innlegg.

Etiketter: , , , ,