Barna etterlyser digital lek og læring

Et av funnene i Barnehagemonitor 2013, den første første kartleggingen av IKT-bruk i norske barnehager, viser at
"...selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som er pådriverne for utviklingen. Mange oppgir at det er barna selv som etterlyser mer digital lek og læring, og således blir pådrivere for både innføring og bruk."
Les mer om Barnehagemonitor på IKT-senterets nettside.

Undersøkelsen viser også at barna i stor grad velger motiv og tar bilder selv, men at de har liten innflytelse på hva bildene brukes til, og hvilke bilder som brukes. På lanseringen av Barnehagemonitor viste jeg eksempler fra egen barnehage. Fokuset var den kreative bruken av bildene sammen med barna:
Jeg presenterte også to eksempler som vi har beskrevet på Minstemme.no

Etiketter: , , , , , ,