Nasjonale sentre

Har nylig blitt utfordret til å kommentere de nasjonale sentrene sine nettsider, sett fra et barnehageperspektiv. Tenker at det kanskje kan være interessant for andre og, og velger derfor å dele mine tanker her.

Dette er aktuelle steder for barnehagepersonalet å søke ny kunnskap, og flere av disse sentrene har vært viktige for meg i min egen kunnskapsutvikling og læring.

IKT-senteret (ligger direkte under Kunnskapsdepartementet):

De andre sentrene ligger under Udir.


Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO):

Kunst- og kultursenteret:

Matematikksenteret:

Naturfagsenteret:

Nynorsksenteret:

Skrivesenteret:

Lesesenteret:

Læringsmiljøsenteret:

Fremmedspråksenteret:

Etiketter: ,