Barnehagemonitor

I dag ble et av funnene fra "Barnehagemonitor" (en kartlegging av utstyr, bruk og holdninger knyttet til digitale verktøy i barnehagen) presentert på IKT-senterets blogg Digital samlingsstund.

Her går det fram at 74% av de ansatte i barnehagesektoren ønsker mer opplæring i bruk av digitale verktøy, og at de ønsker konkrete tips mht hva verktøyene kan brukes til, i en pedagogisk sammenheng - for "å møte barna der de er – og innsikten om at barna allerede lever digitale liv" (Digital samlingsstund).

Gleder meg til resten av rapporten blir klar!

Etiketter: , ,