Kompetanse for framtidens barnehage

Kunnskapsdep. har nettopp lansert "Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020":
"En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna."
(Kristin Halvorsen)

Det er satt opp fire tematiske satsingsområder:  


Videre står det: "Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy vil inngå i alle satsingsområdene." (s. 11)

Jippi!! Det er nettopp dette jeg er så opptatt av - å bruke digitale verktøy som et naturlig verktøy (på lik linje med andre mer tradisjonelle verktøy) inn i alt det pedagogiske arbeidet i barnehagen - på en kreativ og kritisk måte!!

Etiketter: , ,