Boktips

Det er høst, og oppstart av nytt barnehageår. I den forbindelse vil jeg tipse om boka "Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen", skrevet av meg selv. Boka er aktuell for alle som arbeider i barnehagen.

GAN Aschehoug skriver følgende om boka:
"Del gleder! gir deg et rikt bibliotek av aktiviteter fra fotografering, egen produksjon av spill og bøker til animasjonsfilm og digital fortelling. Boka inneholder også veiledning til tekniske utfordringer og tips og råd om hvordan man kan få personalet i din barnehage til å bruke digitale verktøy aktivt.
Digitale verktøy gir mange muligheter, både innenfor lek og læring. Del gleder! vektlegger digitale verktøy som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og det som barna og personalet skaper sammen, er i fokus.
Del gleder! er en inspirasjonskilde for personalet til å se verdien av å ta i bruk IKT og digitale verktøy sammen med barna, slik at barna får oppleve variasjon, mangfold og mestring."

Lenke til GAN Aschehoug.

Se også publikasjoner

Etiketter: , , ,