Teknologibruk sammen med barn for effektiv læring

På litteraturlista til masterstudiet "IKT i læring" ved Stord (jeg er så heldig og har kommet inn på studiet til høsten!), kom jeg over en artikkel av Ertmer og Ottenbreit-Leftwich ("Teacher Technology Change - How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect").

De drøfter påstanden effektiv undervisning forutsetter effektiv teknologibruk, der målet er å gi barna / elevene / studentene en dyp og sammensatt kunnskap, som kan overføres til reelle situasjoner (s. 257).  Artikkelen henvender seg nok helst til lærere som arbeider i skolen, men innholdet kan fint overføres til personalet i barnehagen også.

Hva er nødvendige egenskaper / kvaliteter hos personalet som gjør dem i stand til å utnytte IKT-ressurser som meningsfulle pedagogiske verktøy? (s. 258).


Nøkkelfaktor 1: Knowledge - Personalets kunnskap 

Personalets kunnskap -
en nøkkelfaktor innen alt
pedagogisk arbeid 

Nøkkelfaktor 2: Confidence - Personalets selvtillit og tro på seg selvErtmer og Ottenbreit-Leftwich (s. 261) henviser til flere tips for å øke personalets selvtillit mht bruk av teknologi:
Samarbeid er viktig for å øke
personalets selvtillitt og tro på seg selvNøkkelfaktor 3: Beliefs - Pedagogisk tro / grunnsyn
Nøkkelfaktor 4: Culture - Barnehagekulturen
Oppsummert:
I boka "Del gleder!" gir jeg mange konkrete tips til enkle ting å starte med, nettopp for å gi personalet suksessfulle erfaringer. Se også publikasjoner og annet her på bloggen.

Etiketter: ,