Vi vil bli Superetterforskere

Lurifaks har nettopp flydd
ut fra dataskjermen og
gleder seg til å forske
sammen med barna.
5-6 åringene har nettopp fått diplom av Lurifaks for godt arbeid som Superetterforskere!

Hva vil du etterforske, og hvordan kan du gjøre det? Vi undersøker, sammenlikner, tester og prøver. Bruk alle sanser. Tenk gjennom: Hvem er det egentlig som snakker? Vi kan undersøke og etterforske akkurat hva vi vil. VÆR LUR!

Elin har laget en flott bildepresentasjon som oppsummerer hva barna og de voksne har gjort den siste måneden, i arbeidet som Superetterforskere. Disse aktivitetene har gått parallelt med at vi har lest boka: "Superetterforskerne". 

Bildepresentasjonen kan du se her.

Boka kan lastes ned eller
bestilles her.
En liten oppsummering:


Heftet kan lastes ned her.
Barna har også fått utdelt hvert sitt Donald nettvett hefte. Vi leste fortellingen om Donald supersjef, og snakket om hemmelige passord. Dette gjorde vi samme dag som barna var med og lastet opp animasjonsfilmen sin på nettsida.

Ønsker du flere tips i arbeidet med Superetterforskerne? Ta gjerne kontakt!


Etiketter: , , , , ,