Natureksperiment og digitale verktøy

3-4 åringene (Sommerfuglene) og 4-5 åringene (Froskene) har holdt på med flere spennende eksperiment de siste månedene. Noen av disse ble presentert på Forskerfrøkonferansen i Stavanger 8. mars, og et av eksperimentene er også beskrevet i en artikkel som jeg nettopp har skrevet for Forskerfrø.

Barna har deltatt i hele prosessen med alle eksperimentene: Barna har vært med og klargjort og satt opp eksperimentene, de har fulgt nøye med på hva som skjedde underveis med eksperimentene, og de har studert "resultatet" i etterkant. Og så lenge en bruker digitale verktøy for å synliggjøre eksperimentet, er det lett å dele "resultatet" med andre etterpå.

Utførte eksperiment - naturstudier


Time lapse film

Noen ganger ønsker en å dokumentere utviklingen av noe som skjer i løpet av noen timer eller dager, for eksempel hvordan en ert spirer eller en plante vokser. Da kan en bruke et kamera med time lapse funksjon. Time lapse betyr å ta bilder med et fast intervall, og intervallene bør tilpasses det som fotograferes og hvor lang tid prosessen tar. Det er ofte mest praktisk å gjøre dette inne, men det kan også gjøres ute dersom kameraet kan stå på et beskyttet sted, eventuelt filme gjennom et åpent vindu.

Etiketter: , , ,