Programmering med MoveTheTurtle

I dag programmerte jeg og 4 ivrige 5-6 åringer spennende og varierte bevegelsesmønstre til skilpadda i appen MoveTheTurtle. Denne appen kan anbefales, og er beregnet på barn fra 5 år. Selv fikk jeg kjennskap til den gjennom bloggen til Lær Kidsa Koding og Ressurser etter alder. Bildene er hentet fra appen.

Barna har laget et bevegelsesmønster til skilpadda,
og nå tester de ut hvordan hun går.

Symbolene til venstre er ulike kommandoer:
skilpadda kan gå rett fram (barna må markere hvor langt hun
skal gå), og hun kan endre retning. Hun kan også tegne spor
etter seg i ulik farge. Enkelte kommandoer kan repeteres,
og på den måten er det ganske enkelt å lage en firkant,
eller andre former.
Barnet legger til en ny kommando.
Det er et variert bevegelsesmønster barna har laget til
skilpadda, og de synes det er spennende å trykke på Play
for å se når hun går. Knappene nederst til høyre markerer
skilpaddas tempo. 

Jeg så helt tydelig at det var en fordel at jeg som voksen hadde testet ut appen litt på forhånd, og prøvd ut de ulike funksjonene. Da er det lettere å veilede og hjelpe barna. I starten bør appen brukes i samarbeid med en voksen, slik at barna lærer seg de ulike funksjonene. Selve programmet er på engelsk, men uten tale. Knappene og veiledningene er beskrevet på engelsk, men med tydelige symbol. Barna lærte seg raskt hva de ulike symbolene betydde.

Appen kan brukes på flere ulike måter: barna kan løse ulike forhåndsdefinerte oppgaver, eller de kan lage helt frie bevegelsesmønstre.

Som voksen syntes jeg det var var greit å starte med noen av de forhåndsdefinerte oppgavene, for å bli kjent med de ulike funksjonene. Med barna startet jeg med å la de lage forskjellige bevegelsesmønstre. Jeg viste de hva de måtte trykke på for å få skilpadda til å gå, og dermed var barna i gang. De syntes det var spennende å prøve de ulike kombinasjonene.

Litt seinere prøvde vi noen av de forhåndsdefinerte oppgavene også, og flere av disse falt også i smak. Barna sa flere ganger "jeg må tenke litt" og "nå vet jeg hvordan det er" mens de la til ulike kommandoer for å få skilpadda til å gå rett mot målet (en stor diamant).

Appen passer godt som et supplement til pedagogisk arbeid innenfor fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst og Antall, rom og form. Barna må tenke, sette ord på tankene sine, lytte til de andres tanker, vurdere ulike løsninger, og reflektere over valgene sine. Appen utfordrer barna til å tenke logisk og den utfordrer barna språklig. For at barna skal klare å programmere skilpadda "rett" (= å gå slik barnet ønsker), må barnet sette ord på ønskene og tankene sine, og deretter omsette dette til ulike kommandoer. Dette er ikke alltid like lett, og da er det godt å få litt hjelp av en voksen. Skal hun snu seg den veien eller den veien (mot høyre eller venstre) for å lage firkanten? Hvor mange ganger må vi repetere noen kommandoer for at hun skal lage en hel firkant, og deretter fortsette i "rett" retning med en ny farge?

Denne appen kan med stor fordel brukes sammen med ei gruppe med 2-4 barn. Flere barn ser ulike løsninger, og ved å være flere, blir barna inspirert av hverandre.

Etiketter: , , , ,