Digital kompetanse i barnehagen


«Digital kompetanse i barnehagen handler om å koble sammen pedagogikk, teknologi og ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger.» (s. 5)
«Digital kompetanse i barnehagen omfatter å integrere IKT på en relevant, sikker og motiverende måte i arbeidet med rammeplanens innhold og oppgaver.» (s. 9)

Kilde: Superetterforskerne, gratis kompetansepakke fra: http://iktsenteret.no/superetterforskerne

Følg gjerne etikettene nederst for å lese mer om digital kompetanse, digital danning, etikk og nettvett. Dette er 4 viktige stikkord mht bruk av digitale verktøy sammen med barn, uavhengig av hvilke verktøy / enheter som brukes. 

Felles for all digital bruk i barnehagen er at det må foregå på en sikker måte, og med ansvarlige voksne tilstede sammen med barna.

Etiketter: , , , , ,