Apper og iPad

  1. Hvem laster ned app-ene på barnehagens iPad? 
  2. Hvordan betaler barnehagen for app-ene?
  3. Hvordan skal app-ene organiseres?
Dette er aktuelle spørsmål i de fleste barnehager som anskaffer seg iPad.

Punkt 1: Ledelsen bør ha en plan for hvem som skal ha tilgang til barnehagens Apple-ID, og barnehagen bør bruke en egen Apple-ID, tilknyttet barnehagens e-post. Dette sikrer en bedre kontroll av hva som installeres og lastes ned, istedenfor å bruke ulike private Apple-IDer. 

Punkt 2: Dersom barnehagen har eget kredittkort, kan dette tilknyttes Apple-IDen, hvis ikke kan dere skaffe dere iTunes gavekort.

Se tips knyttet til punkt 1 og 2 her (hentet fra IKT-senterets blogg Rom for læring): 

Eksemple på app-er sortert i ulike mapper.

Punkt 3: Det er lurt å bli enige om et oppsett av iPadene som er likt på alle barnehagens iPader, for å gjøre det enklere å ta de i bruk og finne fram for både barn og voksne. Alternativt kan en velge to litt ulike oppsett, der det ene er mest tilpasset de yngste barna, og det andre mest tilpasset de eldste (avhengig av barnas alder som bruker iPadene). Det er også lurt å samle app-ene i ulike mapper etter kategorier. Se eksempel fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehages iPad.

Etiketter: , , , ,