Ressursbank for bedre læring


Ressursbank for betre læring | Senter for IKT i utdanningen

IKT-senteret bygger ressursbank for barnehager, skoler, kommuner, fylker og lærerutdanninger. IKT-senteret skal sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen.

Etiketter: , ,