Musikk og bilder på internett

Lurer du på hvilke regler som gjelder? Hva som er lov og hva som ikke er lov? DelRett.no og www.clara.no gir svar.

DelRett.no 

DelRett er en ny veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Her kan du stille spørsmål, eller finne svar på det du lurer på blant informasjonen som allerede er publisert innenfor følgende emner: Lyd - Bilde - Tekst - Film
DelRett drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.


www.Clara.no 

Clara er en informasjonssentral for opphavsrett og klarering. Her kan du enkelt finne fram til hva som er lov innenfor hvert enkelt emne, og til ulik bruksmåte, bl.a. ved å bruke guiden.

Skjermklipp fra Clara

Clara er opprettet for å gi veiledning om hvordan brukere i Norge skal gå frem for å benytte opphavsrettslig beskyttet materiale uten å komme i konflikt med gjeldende opphavsrettslovgivning. Nettstedet drives av foreningen Clara, som er etablert av seks norske forvaltningsorganisasjoner: BONO, Kopinor, Norwaco, TONO, FONO og GRAMO.

Etiketter: , ,