Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm

Presentasjon på Klikk der i Oslo 16. mars. Følg lenka.

Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, og det er  nødvendig å sikre progresjon i det digitale arbeidet. Hvor skal vi  begynne? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste? Gjennom  arbeid med animasjonsfilm, kan barna delta aktivt, fra ide til ferdig  produkt. Jeg vil vise konkret hvordan en animasjonsfilm kan lages, og  presenterer aktuelle verktøy i dette arbeidet.

Etiketter: , , ,