Elektroniske skjema via nettside

Tekst med lenke til det
elektroniske skjemaet:
http://www.kleppbhg.no/
Det nærmer seg fristen kommunen har satt overfor til foreldrene å gi tilbakemelding om når barna skal ha sommerferie. Det er arbeidskrevende å legge inn 90 barn manuelt i et regneark med rette ferieuker. Derfor er jeg svært fornøyd med muligheten til å lage elektroniske skjema via nettsida. Vi bruker MOAVA som nettsideleverandør, og de elektroniske skjemaene fungerer svært bra.  

Jeg skriver først inn den kommunale teksten vedrørende ferie (jf vedtekter), og så legger jeg inn selve skjemaet. Da må jeg bruke kildekoder (som jeg egentlig ikke kan...), men da kopierer jeg bare et oppsett fra MOAVA. Jeg endrer på noe, tar vekk noe og legger til noe (ved å kopiere de ulike kodene). En gang klarte jeg å endre litt for mye, slik at Send-knappen kom helt feil... Men da benyttet jeg meg av supporten, og noen timer senere var dette rettet på igjen.  

Utdrag av skjemaet
Jeg legger også inn dato for når fristen er, og dermed "popper" dette opp på de sidene som jeg har valgt, noen uker før. Svært praktisk! Dette siste gjelder forøvrig alt som legges inn i kalenderen (der kan en også definere hvilke grupper som skal se hva).

Nå har vi også ordnet det slik at foreldrene mottar en e-post kort tid etter at skjemaet er utfylt, med et oversiktlig oppsett av det de skrev i skjemaet, dermed har de en kopi av ferien de har satt opp. Barnehagen mottar også den samme e-posten, og har dermed full oversikt over alle feriene.
 
Når som helst (både underveis og etter at fristen er ute), kan alle dataene importeres inn i et regneark (f.eks. ei Excel-fil). Da kan vi lett se hvem som har levert og hvilke ferieuker de har satt opp. Det er denne lista vi senere bruker for å lage det endelige ferieoppsettet. Noe redigering og sjekking må fortsatt gjøres "for hånd" og manuelt, men betydelig mindre enn før!

Gjenbruk av elektroniske skjema:
Når et barnehageår er slutt, tar jeg utgangspunkt i aktiviteter som har vært (i kalenderen), og endrer datoen på de som jeg ønsker å bruke på nytt (da "kopieres" de). Dermed slipper jeg å legge inn alle kodene og alt på nytt. Det eneste som da må endres er datoene / ukene og navnet på fila som dataene skal importeres inn i. Jeg bruker derfor årstallet bakerst på fila, og navn på hva det er (unngå æ, ø og å).

Etiketter: ,