Er du den Kunnskapsdepartementet jakter på?

Norges barnehager mangler 4000 førskolelærere. Nå lanserer Kunnskapsdepartementet en omfattende kampanje for å få flere til å søke førskolelærerutdanning og for å øke statusen til det å jobbe i barnehage. Vi har derfor lansert en film om vår detektiv Finn Andersen og hans jakt på deg.

Hvorfor ser vi etter akkurat deg? Besøk www.verdensfinestestillingledig.no/jakten og se selv! Husk å sende videoen til dine venner slik at også de kan se om detektiv Finn Andersen jakter på dem.

Husk å ha Facebook-informasjonen din tilgjengelig for du vil trenge den til å se videoen, men frykt ikke, informasjonen er trygg og vil ikke bli misbrukt.

Besøk også www.verdensfinestestillingledig.no som er den offisielle kampanjesiden. Her publiseres nyheter frem mot søknadsfristen for høyere utdanning 15. april. I tillegg presenteres filmer, intervjuer og informasjon om barnehagen, førskolelærerutdanningen og -yrket her.

Facebook-siden finner du her:
http://www.facebook.com/pages/Verdens-fineste-stilling-ledig/351659618188365?sk=wall

Med vennlig hilsen,
Kunnskapsdepartementet

Etiketter: