Senter for IKT i utdanningen - ny nettside


Alt som handler om barnehage er lenket sammen, og lett å finne. Anbefaler å ta en kikk: https://iktsenteret.no/prosjekter/ikt-i-barnehagen


Målsetting (hentet fra nettsida): "Barnehageprosjektet skal bidra til å fremme utviklingen av digital kompetanse i barnehagesektoren og førskolelærerutdanningen på en trygg og hensiktsmessig måte. Digital kompetanse i barnehagen omfatter å integrere IKT på en relevant, sikker, og motiverende måte i arbeidet med rammeplanens innhold og oppgaver. Senteret har en sentral rolle som initiativtaker, koordinator og informasjonsformidler relatert til integrering og bruk av IKT i lek, danning og læring i barnehagen."

Etiketter: , ,