Manipulere bilder i PowerPoint 1

Har du Microsoft Office-pakken 2007 eller 2010 med PowerPoint? I så fall har du et enkelt og godt bildemanipuleringsprogram, i tillegg til mye annet!

Vi bruker PowerPoint mye sammen med barna i barnehagen, bl.a. til å lage spennende bildecollager og kunstverk. De eldste barna har nettopp laget flotte kunstverk som ble solgt på FORUT-kafeen til inntekt for Indrani, og brukt PowerPoint. Når barnehagen legger ut noen av disse bildene i neste uke, skal jeg lage ei lenke her fra bloggen.
Jeg har nylig holdt kurs der jeg bl.a. viste hvordan bilder kan manipuleres i Powerpoint 2007 og 2010 versjonene. Skal lage en "bruksanvisning" i neste uke og sende til deltakerene. Da legger jeg også ut noen tips om dette her på bloggen.

I de nyeste versjonene av Office-programmene (både Word, PowerPoint og Excel) er alle de ulike funksjonene sortert (og noen ganger "gjemt") bak ulike faner øverst oppe. Noen opplever det som vanskeligere å finne ting pga dette, da en ikke helt vet hvor eller hva en skal lete etter.

Tips ang bilder: Dobbelklikk på et bilde - da kommer alle bildefunksjonene tilsyne. Dersom du etterpå  klikker på teksten eller et annet sted på sida, "gjemmes" bildefunksjonene. For å få bildefunksjonene fram igjen, dobbelklikker du på et bilde.

Etiketter: ,