Fotofortelling

Har nettopp publisert en ny fotofortelling på barnehagens nettside, følg lenka.

Filmen er en dokumentasjon om variasjonen i klosselek med 1-3 åringer, og viser alle de ulike fasene i klosseleken som barna har vist gjennom dette prosjektet. Barna har vist stor utvikling gjennom klosseleken (som pågikk som en del av et prosjekt i 3 mnd), og virkelig fått bruke hele seg.

Personalet på basegruppa samlet aktuelle bilder når prosjektet var avsluttet, og sorterte bildene inn i de ulike fasene av klosseleken. Deretter satte de bildene sammen i PhotoStory, til en digital fortelling. Tekstplakatene ble laget i PowerPoint, og lagret som bildefiler. Bakgrunnslyden er mikset direkte i PhotoStory.

Etiketter: , ,