Internett - nyttig nettressurs

Barn synes det er spennende å studere kart, og dette kan også gjøres ved hjelp av internett. I Klepp Familie- og Friluftsbarnehage bruker 5-6 åringene denne metoden for å studere sin egen skolevei. Barna søker opp sitt eget hus på internett sammen med en voksen: "Jo, det e jo mitt hus!" (De bruker terrengvisning på kartet, slik at det er lettere for barnet å kjenne seg igjen.) Etterpå søker de opp skolen som barnet skal begynne på.

Kartene skrives ut, og barna studerer og sammenligner kartene, husene og skoleveien med hverandre. Hos noen ligger skolen svært nær huset, og får plass på samme kart. Andre har mye lengre vei, og trenger kanskje to kart, eller en mindre målestokk for å vise hele skoleveien. Dette blir det snakket om underveis.

Så limes kartene inn i ei bok, som barna får med seg hjem etter tur. Foreldrene oppfordres til å gå skoleveien sammen med barna (og med Tarkus - Trygg Trafikks beltedyr), for å bli godt kjent med skoleveien, og hvor det er viktig å være ekstra forsiktig.

Ved hjelp av internett er det mulig å vise et kartet på flere ulike måter:


Norge i bilder gir detaljerte bilder av områder. En kan bruke zoom-funksjonen for å finne et område, men det aller beste er nok å skrive inn fylket, kommunen eller gateadressen i feltet til høyre.

www.norgeibilder.no

Etiketter: