La barn lekeskrive på datamaskinen


F P JLLOOOOO - MSDBN3IH - OPR - BJYD62ÅNMSP - U8T

Slik kan en tekst skrevet av en 3-åring se ut. Han kommer bort og lurer på hva jeg holder på med når jeg sitter og skriver på datamaskinen. Etter ei stund peker han på den lange knappen på tastaturet og spør: «Hva er det?» Jeg forklarer og spør om han har lyst til å prøve, og det har han. Vi åpner Word, finner store bokstaver, ei tydelig skrift og en stor skriftstørrelse. Først skriver han helt vilkårlige bokstaver, men etter ei lita stund begynner han å fortelle hvem sine bokstaver han trykker på. Når han skriver L-en, sier han: «Det er min bokstav». Han vil at jeg skal si de forskjellige bokstavene etter hvert som han skriver de. «Jeg er 3 år» sier han når jeg leser tallet 3. «Et 2-tall,» sier han når han skriver 2-tallet. Til slutt skriver han navnet sitt. Noen av bokstavene sine finner han helt selv, andre får han litt hjelp til.

Lekeskriving på en datamaskin inviterer, på samme måte som lekeskriving på papir, til fabulering og undring om bokstavene. Også her er det viktig med aktive voksne som lytter og observerer og samtaler med barna om det de skriver. Å skrive bokstaver på datamaskinen er like viktig som å skrive bokstaver for hånd på papir. Selv små barn synes det er spennende å trykke på et tastatur. 

Jeg er opptatt av at barna skal lære å bruke datamaskinen som et verktøy. De voksne i barnehagen bruker datamaskinen til å utføre ulike oppgaver, og barna deltar. 

To personer fra barnehagen var nylig på kurs med Arne Trageton: "Språklek på PC i barnehagen". Det var et svært inspirerende kurs! Trageton Han har skrevet flere bøker om emnet, bl.a. "Skriv på PC - lær å lese!" (et lite hefte utgitt i 2010). Han har ei nettside der han har samlet mye stoff fra barnehager og skoler: http://ans.hsh.no/home/atr/tekstskaping/index.htm Helt nederst, under "Barnehage / Pree school", ligger det eksempler fra barnehager, bl.a. interessante videoer om barn som skriver på PC.

Stavanger Aftenblad var også til stede på kurset, men dette intervjuet ble bare trykket i papirutgaven. Samme uke holdt imidlertid Trageton et tilsvarende kurs i Oslo, og ble da intervjuet av Aftenposten: http://www.aftenposten.no/kul_und/article4037742.ece 

Etiketter: