Del gleder!

- digital kompetanse i barnehagen

Digitale verktøy er unike verktøy som gir mange muligheter, både innenfor lek og læring. Jeg har nettopp skrevet ei bok om emnet, som vektlegger digitale verktøy som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Hovedfokuset er den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og det som barna og personalet skaper sammen. Jeg er opptatt av at digitale verktøy skal være en naturlig del av barnehagehverdagen.

Mye av det jeg skriver om, gjøres allerede i barnehagene. Boka vil forhåpentligvis gi flere tips og ideer, og være en hjelp for personalet til å kunne velge de digitale verktøyene som passer inn i situasjonen, tilpasset den aktuelle barnegruppa. Målet er at boka skal være en inspirasjonskilde for personalet til å se verdien av å ta i bruk IKT og digitale verktøy sammen med barna, slik at barna får oppleve variasjon, mangfold og mestring.

Boka kommer ut i april 2011, på GAN Aschehoug forlag.

Etiketter: , , ,